Başakşehir’ deki anaokulları arasında güven ve dürüst yaklaşımlarıyla tanınan okulumuz, en kaliteli eğitimin bile, sevgi ve şefkatle verilmediği takdirde, etkisinin olmadığını ve çocuğun duygusal gelişiminde tahribatlar oluşturduğu gerçeğinden yola çıkarak, isminin hakkını verip, eğitimde sevgi ve şefkatin önemine inanarak, gereğini yerine getirmektedir. Güven konusundaki felsefemiz: “ Verdiğimiz söz, zehir de olsa içeriz.”dir.

             Akademik eğitimle, olmazsa olmazımız olan değerler eğitimini sentezleyip, ahlaktan yoksun sadece akademisyen bir nesil değil, toplumu ayakta tutan ahlaklı akademisyenlerin yetişmesinde önemli çaba sarf etmekteyiz. Zira toplumları ayakta tutan ve kardeş kılan, ahlaki donanımlarıdır. Bize emanet edilmiş her çocuk özeldir. Neden gelecekte, ahlaklı ve dinamik dünya liderleri bizim evlatlarımızdan çıkmasın? Biz tüm çaba ve gayretimizi bu uğurda seferber etmiş durumdayız.

               Okulumuzu diğer okullardan farklı kılan bir diğer önemli özelliğimiz ise, Başakşehir’de dil eğitimi konusunda gelişi güzel oluşturulmuş sınıflar değil, Ingiltere Cambridge Universty’ in 03-12 yaş arası tüm dünyaya pazarlamış olduğu etkili dil öğrenme sistemi olan “Monier & Monier Early English School” un Başakşehir’ deki tek temsilcisi oluşumuzdur. Eğitim programını, kitapları ve şifreleri ile , dünyada dil eğitimi konusunda imzasını atmış bir sistemden almaktayız. Ingiltere Cambridge Universty işbirliği ile vermiş olduğumuz İngilizce eğitim ve elde ettiğimiz randıman, bu alanda köklü bir dil sistemin temsilcisi olmadan dil eğitimi veren kurumların yetersizliğini ortaya koymaktadır.

                 0 - 7 yaşın önemine inanan, çocuğunu ve dolayısıyle ülkesinin geleceğini önemseyen tüm bilinçli ebeveynleri yeni dönem kayıtları için okulumuza bekliyoruz.

Yorum Ekle