Okul öncesi, erken yaşlarda kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim göstermektedirler. Ayrıca robotik kodlama ile de tanışan çocukların makinaların nasıl işlediği konusunda da temelleri oluşmaktadır. Bu sebeple zihinsel olarak bu yönde gelişmeleri, onların kodlama konusunda ileri yaşlarda daha başarılı olacakları bir zemini oluşturmaktadır.

STEM, Science(Fen Bilimleri), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) alanlarını kapsayan bir yaklaşımdır. STEM Eğitimi okul öncesinden doktoraya kadar tüm eğitim kademelerini kapsar. STEM yaklaşımı, bu dört disiplini bütünleştirerek gerçekçi, işbirliğine dayalı, düşünce odaklı ve problem çözmeyi teşvik eden öğrenme deneyimlerini sağlar. Robotik kodlamayla yetinmeyip, İyi planlanmış, teşvik edici ve gelişimsel açıdan uygun STEM etkinliklerinin okul öncesi dönemde verilmesi, gelecekteki başarıları için atılmış büyük bir adım olacaktır.